www.1dimsch.blogspot.gr

WWW.1dimsch.blogspot.gr

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Site title of www.1dimsch.blogspot.gr is 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IP address is 216.58.198.193 on GSE server works with 140 Kb Html size. The charset is UTF-8 for 1dimsch.blogspot.gr

Web site description for 1dimsch.blogspot.gr is το blog του 1ου δημοτικού σχολείου αγίου αθανασίου, αποτελεί προσπάθεια κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου μας και φιλοδοξεί να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς ,τους μαθητές ,τους απόφοιτους αλλά και τους γονείς να bloggάρουν μαζί του!

Web Site Information for 1dimsch.blogspot.gr

 • Site Title: 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Keywords : normalscroll, repeat, top, transparent, body, solid, none, dashed, fixed, New, bold, Rock, span, html, Last, tag, covers, anything, over, one, higher, than, previous, blog, Twitter,
 • Charset : UTF-8
 • Extension : gr
 • Site Code Types : css,table,style,
 • Compress Html Size : 136 Kb
 • Html Size : 140 Kb
 • Html Text Size : 32 Kb
 • Html Version : html5
 • Not Recommended Tags : header, embed, aside, footer
 • Site Host : 1dimsch.blogspot.fr
 • Site Server : GSE
 • Ip Address : 216.58.198.193

DNS Records for 1dimsch.blogspot.gr

Dns is a very useful system that translates your site name to IP address and makes it as easy as you can imagine browsing the internet..
hostblogspot.l.googleusercontent.com
classIN
ttl79
A Records keeps the names of network devices and IPv4 addresses that use the server
typeA
ip216.58.198.193
host1dimsch.blogspot.gr
classIN
ttl599
typeCNAME
targetblogspot.l.googleusercontent.com
hostblogspot.l.googleusercontent.com
classIN
ttl9
typeAAAA
ipv62a00:1450:4007:809::2001

Site Html H Tags

h1 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
h2 Σελίδες
Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ετικέτες
TA BLOGS ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με το σχολείο μας!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΠΩΣ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ BLOG
Translate
Αναζήτηση
Πληροφορίες
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΑΡΤΗΣ
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΚΑΙΡΟΣ
Αρχειοθήκη ιστολογίου
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ON LINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
Συνολικές προβολές σελίδας
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ
Αναγνώστες
h3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
h4 Τα νέα κρασιά το μήνα Οκτώβρη
Στα χειμαδιά οι τσέλιγκες τον Οκτώβριο
 
λιτανείες για βροχή το μήνα Οκτώβριο (πρωτοβρόχια)
«Περπερούνα»
Ο μήνας Οκτώβριος στην αρχαιότητα

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

 • X-Content-Type-Optionsnosniff
 • X-XSS-Protection1; mode=block
 • VaryAccept-Encoding
 • Transfer-Encodingchunked
 • Accept-Rangesnone
 • Cache-Controlprivate, max-age=0
 • Content-Typetext/html; charset=UTF-8
 • DateWed, 09 Nov 2016 11:38:36 GMT
 • ExpiresWed, 09 Nov 2016 11:38:36 GMT
 • Last-ModifiedTue, 18 Oct 2016 16:19:57 GMT
 • ServerGSE

Keyword Statistics for 1dimsch.blogspot.gr

Keyword Using Count Usage Rate %

The 36 words listed down below used 98 times.

 • normal11 times11.22 %
 • scroll11 times11.22 %
 • repeat10 times10.20 %
 • top9 times9.18 %
 • transparent9 times9.18 %
 • body7 times7.14 %
 • solid6 times6.12 %
 • none4 times4.08 %
 • dashed4 times4.08 %
 • fixed1 times1.02 %
 • New1 times1.02 %
 • bold1 times1.02 %
 • Rock1 times1.02 %
 • span1 times1.02 %
 • html1 times1.02 %
 • Last1 times1.02 %
 • tag1 times1.02 %
 • covers1 times1.02 %
 • anything1 times1.02 %
 • over1 times1.02 %
 • one1 times1.02 %
 • higher1 times1.02 %
 • than1 times1.02 %
 • previous1 times1.02 %
 • blog1 times1.02 %
 • Twitter1 times1.02 %
 • Facebook1 times1.02 %
 • Pinterest1 times1.02 %
 • Free1 times1.02 %
 • Calendar1 times1.02 %
 • BLOGS1 times1.02 %
 • BLOG1 times1.02 %
 • Translate1 times1.02 %
 • Weather1 times1.02 %
 • LINE1 times1.02 %
 • Blogger1 times1.02 %

Rates of Html specification

 • PropertiesNumber of use
 • class444
 • data-version32
 • id43
 • content2
 • itemprop5
 • name11
 • alt28
 • height39
 • src39
 • width37
 • itemscope2
 • itemtype2
 • href187
 • dir99
 • style172
 • trbidi2
 • target13
 • allowfullscreen5
 • frameborder7
 • value6
 • type6
 • lang7
 • rel4
 • title12
 • onclick8
 • wmode1
 • scrolling3
 • marginwidth2
 • marginheight2
 • border2
 • allowtransparency1
 • classid1
 • codebase1
 • 300"1

All Html Tags and Usage Count

All html tags used on 1dimsch.blogspot.gr and how many times used

 • head1
 • body1
 • div151
 • meta2
 • span248
 • h22
 • li16
 • img29
 • a187
 • b17
 • br33
 • iframe6
 • u2
 • param6
 • embed3
 • i24
 • sup2
 • h43
 • o:p2
 • ul71
 • script3
 • aside2
 • center2
 • tbody3
 • td7
 • object1
 • dl1
 • strong1

External Links Analysis (Links Count : 9)

External Links is the link output that a site has made to a different domain name other than its own domain name.

Href Title

 • http://1dimsch.blogspot.fr/
 • http://1dimsch.blogspot.fr/p/blog-page_17.html
 • http://1dimsch.blogspot.fr/p/blog-page.html
 • http://1dimsch.blogspot.fr/p/blog-page_29.html
 • http://1dimsch.blogspot.fr/p/blog-page_21.html
 • http://1dimsch.blogspot.fr/p/blog-page_3.html
 • http://1dimsch.blogspot.fr/p/blog-page_09.html
 • http://1dimsch.blogspot.fr/p/blog-page_23.html
 • //www.blogger.com/rearrange?blogID=3663049164079935208&widgetType=PageList&widgetId=PageList1&action=editWidget&sectionId=crosscol Επεξεργασία